Уча се от 0

Разгледайте

Видео

Канали на живо и разнообразие от тематични канали.

училище

Стотици уроци, Дейности и курсове

Арена

Следете всички дейности, свързани със състезания, Отбори и играчи

Доджо

Инструменти за практикуване и усъвършенстване на уменията ви

Клуб

Опознайте училищата и клубните организации и взаимодействайте с техните участници

филандър

Първи ресурсен център за обучение и изследвания, специализиран в шаха.

FIAF

Международен форум за шах. Всички презентации и допълнителни материали

Списание

Списание за младежта, за млади; На шах, без шах