Poglavlje 1, Latinoameričke drame

Kako priča priča, prvi šahist rođen u Americi bio je Atahualpa, posljednji vladar Carstva Inka. Osvajači Perua pod zapovjedništvom španjolskog Francisca Pizarra, Atahualpa je zarobljen i zatvoren u Cajamarci; koji su se u zatvoru sprijateljili s nekima od njih, koji ga je naučio europskim igrama s kockicama, karte za igranje i naravno, Šah. Atahualpa je bio tako pametan, što u 20 dana učio španjolski jezik i šahovsku igru. To će reći, da je usred osvajanja Perua -do 1533- znanje o znanstvenoj igri u Novom svijetu već je počelo.

Šah je povezan sa samim čovječanstvom, njegovo putovanje je susret civilizacija; Njegov utjecaj oblikovao je tkaninu vremena.

Slijedeći put jaguara, prepoznajući autohtono, Latinoameričke igre predstavljaju zanimljivo putovanje kroz neke od najrelevantnijih i najperspektivnijih doprinosa i alternativa koje različiti akteri nude iz Latinske Amerike; na isti je način prijeko potrebno ispitati neke od referentnih utjecaja starog svijeta.

 

Kalendar


Putovanja

 


Gosti