Odosobniony pionek to inicjatywa, która stara się wpłynąć na rzeczywistość młodych ludzi, wykorzystujących szachy jako katalizator.

Ma na celu utrwalenie ważnych doświadczeń dla dzieci i młodzieży, które są w stanie bezbronności z powodu niewidzialnych czynników, takich jak izolacja, niezrozumienie i samotność.

Stara się wzbogacać życie swoich uczestników poprzez ofertę zajęć i zasobów, który promuje znaczące powiązania z rówieśnikami i ich rzeczywistością

Peón Isolated jest na etapie konsolidacji i obecnie pracuje na następujących frontach:Cyfrowa platforma dydaktyczna / Nauka gry w szachyIsolated Magazyn pionówMiędzynarodowe forum formacyjne szachówIsolated Klub pionkówIsolated Pionek Chess Team