Habka ugu wanaagsan ee wax lagu barto waa inta wax la wadaagayo

Waad heli kartaa oo caawin kartaa. Kaqeybgal wadahadalka tooska naadiyada ama iskuulada lana soco asxaabtaada.

Chess-ka waxaa loo ciyaaraa labo-labo!!


Wadahadal

+ Kala soco wararka iskuulada iyo naadiyada, Ku soo biir wadahadalka.
Raadi qaraabadaada!!

Bulshooyinka

+ Ku biir bulsho aad xiiseyneyso oo la wadaag asxaabta. La xiriir adduunka!!

Revista Peón Aislado

+ Joornaalka dhalinyarada ee dhalinyarada; Jeeska, chess no. La wadaag khibrada dadka adiga oo kale ah!!

Bar dadka kale

+ Isqor macalin ahaan. Dhis bulshadaada adoo caawinaya kuwa kale!!